ας ενημερώνουμε ότι:

– οι εγγραφέντες στα Τμήματα του ΑΠΘ, ακαδ. έτους 2021-2022, της εν θέματι ειδικής κατηγορίας καλούνται όπως  καταχωρήσουν τα στοιχεία τους και ανεβάσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα του ΑΠΘ https://register.auth.gr από τις 8 έως τις 15 Δεκεμβρίου

– στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας, στην οποία μπορείτε να παραπέμπετε, κατά προτίμηση με ενεργό σύνδεσμο

 

Εγκύκλιος