Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Β’ χημικής μηχανικής