Η νέα πιθανή ημερομηνία του Συνεδρίου που δόθηκε είναι o Μάϊος του2022 και σε αυτό θα έχουμε την χαρά να υποδεχτούμε το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.