Έναρξη μαθήματος Φυσικής Χημείας Ι

Το μάθημα θα διεξαχθεί με εξ’αποστάσεως διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας του Zoom, χρησιμοποιώντας την παρακάτω σύνδεση

https://authgr.zoom.us/j/99715427363?pwd=eEhVOEhnbi9odVR1d0NTZ1o2Vm1iUT09

Για να εισέλθετε χρησιμοποιήσετε την επιλογή “Sign in with SSO” , στο company domain χρησιμοποιείτε το authgr , και ακολούθως
εισέλθετε χρησιμοποιώντας το username και το password του e-mail του ιδρυματικού σας λογαριασμού.
Μη χρησιμοποιήσετε τις επιλογές “Sign in with Google” ή “Sign in with Facebook” γιατί θα σας ζητήσει meeting ID και κωδικό.
Το πρώτο μάθημα θα διεξαχθεί την Δευτέρα 22/2 και ώρα 9 το πρωί.

Εκ μέρους των διδασκόντων,

Κ. Καρατάσος