Τα τμήματα των εργαστηρίων και οι αντίστοιχες ημέρες και ώρες έναρξης είναι:

Εργαστήριο Ι: Αγγελής Παναγιώτης έως και Δελτσίδη Αναστασία ώρα έναρξης Πέμπτη 21/10/20121 στις 16:45

Εργαστήριο ΙΙ:  Δημάκας Αλέξανδρος έως και  Μαντζανάς Μιχαήλ-Άγγελος ώρα έναρξης Πέμπτη 21/10/20121 στις 18:15

Εργαστήριο ΙΙΙ: Μαργαρίτη Φωτεινή έως και  Πιστόλα Κωνσταντίνα ώρα έναρξης Παρασκευή  22/10/20121 στις 16:00

Εργαστήριο ΙV:  Πλακεντάς Νικόλαος   έως και Χριστοφόρου Έλενα ώρα έναρξης   Παρασκευή 22/10/20121 στις 17:30

 

Το εργαστήριο θα γίνει στην αίθουσα Υπολογιστικό κεντρο Πολυτεχνικης 3η πτέρυγα 1ος οροφος : INFOLAB – Laboratory of Informatics, Computational methods and Information Security (auth.gr)