Παρακαλούνται οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου που επιθυμούν να εγγραφούν για να παρακολουθήσουν το μάθημα Εργαστήρια Χημικής Μηχανικής Ι του χειμερινού εξαμήνου, να δηλώσουν συμμετοχή στο γραφείο

του κ. Αλεξόπουλου ( κτίριο Δ, 1ος όροφος )

καθημερινά 11:00 – 13:00 από 14-9-2018 έως 26-9-2018.

Για να παρακολουθήσουν οι φοιτητές τις πειραματικές ασκήσεις των εργαστηρίων προαπαιτούμενο είναι να έχουν περάσει τουλάχιστον ένα από τα τέσσερα εξαμηνιαία μαθήματα που είναι: Φαινόμενα Μεταφοράς Ι ή Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ ή Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ι ή Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική ΙΙ.

Όσοι φοιτητές δηλώσουν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια αλλά δεν δηλώσουν το μάθημα κατά την περίοδο δηλώσεων των μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου θα αποκλειστούν.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 4-10-2018. Το πρόγραμμα των ασκήσεων και των ομάδων, οι σημειώσεις και οι σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται στο e-learning στο σχετικό δικτυακό τόπο του μαθήματος.

 

Από τον Τομέα

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ