ΝΕΟΣ, 11ος ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει κανονικά για τον νέο διετή κύκλο σπουδών (2018-2020).

Λόγω του νέου θεσμικού πλαισίου που αφορά σε όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Ελλάδος, η προκήρυξη για υποβολή των υποψηφιοτήτων για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών του νέου κύκλου θα δημοσιοποιηθεί μόλις δημοσιευτεί το σχετικό Φ.Ε.Κ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν για σχετική ανακοίνωση της προκήρυξης την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού ή/και τη Διαύγεια.

Η ανακοίνωση και περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα δικαιολογητικά υπάρχουν στο http://dtpy.web.auth.gr/gr/index.html .