Αγαπητοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες,

Όσοι/ες ΔΕΝ έχουν ενεργοποιημένο τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (π.χ. λόγω επικείμενης μεταγραφής) μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=10828

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο φοιτητής/τρια να συνδεθεί ως επισκέπτης και να χρησιμοποιήσει τον ειδικό κωδικό πρόσβασης που θα δοθεί στο μάθημα για το σκοπό αυτό.

Ο διδάσκων

Γ. Καραπέτσας