Οι υπεύθυνοι διδάσκοντες του μαθήματος είναι οι κκ. καθ. Μ. Γεωργιάδης και Στ. Τζελέπης.  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές στο εναρκτήριο μάθημα την Παρασκευή 15/2 στις 11 π.μ. στο υπολογιστικό κέντρο Α.  Θα παρουσιαστεί ή  σύνδεση του μαθήματος με τις σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις των Χημ. Μηχανικών στον τομέα της οργάνωσης και βελτιστοποίησης της παραγωγής, τον έλεγχο και την πρόβλεψη των αποθεμάτων και πρώτων υλών, την μοντελοποίηση και προσομοίωση διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής.