Αγαπητοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες,

Η έναρξη του μαθήματος «Φυσικές Διεργασίες ΙΙ» θα γίνει την Τρίτη
23/02/2021 (12:15-15:00) μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας zoom.

Η πρόσβαση παρέχεται μέσω του συνδέσμου:
https://authgr.zoom.us/j/95087126408?pwd=SnFMYUhYUWZZWjNhcnhIR1U2aS82UT09

Meeting ID: 950 8712 6408
Passcode: 114879

Ο διδάσκων,

Γ. Καραπέτσας
—————————-