Η τελική εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας την  πλατφόρμα zoom την Παρασκευή 24/09/2021 και ώρα 17:15 σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων της Σχολής. Αναλυτικές οδηγίες θα αναρτηθούν στη σελίδα του μαθήματος.

Ο Διδάσκων
Πασχάλης Παρασκευάς