Ανακοίνωση μαθήματος “Βιοοργανική και νέα προϊόντα”