Ανακοίνωση μαθήματος “Ετεροκυκλικές ενώσεις και εφαρμογές”