Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Με την επικείμενη έναρξη της εξεταστικής περιόδου την επόμενη εβδομάδα, θα ήθελα πρωτίστως να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλους σας. Τα μέλη ΔΕΠ και όλο το προσωπικό του τμήματος καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων και τη δίκαιη ανταμοιβή των προσπαθειών σας.

Θα λάβετε έγκαιρα εξειδικευμένες οδηγίες και διευκρινίσεις από τους διδάσκοντες για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της κάθε εξέτασης. Σας παρακαλούμε θερμά να είστε προετοιμασμένοι, να τηρείτε τις οδηγίες και να ανταποκρίνεστε σε ό,τι σας ζητηθεί από εξεταστές και επιτηρητές.

Καθʼ όλη τη διάρκεια της κάθε εξέτασης είναι υποχρεωτική η σύνδεση μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού στο zoom με ανοικτές κάμερες, καθώς και η σύνδεση με το e-learning για την υποβολή των απαντήσεών σας. Σας εφιστώ την προσοχή στο ότι δεν επιτρέπεται άλλη διαδικτυακή σύνδεση πέραν αυτών των δύο, ούτε οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία με τρίτους.

Για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων και την προστασία των πολλών, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση του τμήματος θα εξετάζουν με προσοχή οποιαδήποτε συμπεριφορά που συνιστά πιθανή παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας. Σας υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του τμήματος, οι ποινές μπορούν να κυμανθούν από την απαγόρευση της συμμετοχής στις εξετάσεις για πολλαπλές εξεταστικές περιόδους ως και την πλήρη αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγήτρια Αγγελική Λεμονίδου