Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ διοργανώνει  για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα ακόλουθα Διατμηματικά μαθήματα :

  1.  «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα» -Academic Writing in the German language,
  2.  Γερμανικά Α1,
  3.  Γερμανικά Α2,
  4.  Γερμανικά Β1,
  5. «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια»,
  6. Ιταλικά Α2 και
  7.  Ρωσικά Α1