Το μάθημα “ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ” κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα διδαχθεί εξ’ αποστάσεως.

Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα Φεβρουαρίου ώρα 11:00.

Η σύνδεση για το μάθημα θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας “ΖΟΟΜ”, αποκλειστικά με τον ιδρυματικό λογαριασμό στο παρακάτω link:

Join Zoom Meeting

https://authgr.zoom.us/j/97065576290?pwd=QXFITCsyMjdHSnlBYVcySU55bCtjUT09

Meeting ID: 970 6557 6290

Passcode: 532134

 

Για τους διδάσκοντες

Καθηγητής  Μανασσής Μήτρακας