Σας γνωστοποιούμε το αποτέλεσμα της εκλογής, που διεξήχθη για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου του Τμήματος:

Στο Εργαστήριο Τεχνολογίας των Χημικών Εγκαταστάσεων, η Καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Μουζά