Σας γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος.

  1. Στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Βιομηχανιών Τροφίμων και Αγροτικών Βιομηχανιών, ο επίκουρος Καθηγητής κ. Πάτροκλος Βαρελτζής
  2. Στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων, ο καθηγητής 
  3. Στο Εργαστήριο Α’ Χημικής Μηχανικής, ο καθηγητής κ. Στέργιος Γιάντσιος
  4. Στο Εργαστήριο Γενικής Χημικής Τεχνολογίας, η καθηγήτρια κ. Αγγελική Λεμονίδου
  5. Στο Εργαστήριο A’ Πετροχημικής Τεχνολογίας, η καθηγήτρια κ. Αγγελική Λεμονίδου
  6. Στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών, ο καθηγητής κ. Βασίλειος Ζασπάλης
  7. Στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, ο καθηγητής κ. Αθανάσιος Σαλίφογλου
  8. Στο Εργαστήριο Β’ Χημικής Μηχανικής, η καθηγήτρια κ. Αναστασία Ζαμπανιώτου