Έναρξη μαθήματος «Βιοϊατρική Μηχανική – Ιστομηχανική»

Ενημερώνονται οι φοιτητές/φοιτήτριες ότι το μάθημα «Βιοϊατρική Μηχανική – Ιστομηχανική» θα διεξάγεται διαδικτυακά κάθε Παρασκευή 9-12πμ, μέσω zoom. Το μάθημα ξεκινάει την Παρασκευή 26/2 στις 9:15πμ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://authgr.zoom.us/j/93586094843?pwd=TGhTMG9VOG5YU00ydWZIWlNSVE1oQT09

Η διδάσκουσα

κα Αγγελή