Στις 30 Ιανουαρίου 2017 ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος κ. Δημοσθένης Σαρηγιάννης, βραβεύτηκε από τον Πρύτανη του ΑΠΘ για τη διάκρισή του με το βραβείο Bo Holmstedt ως αναγνώριση της σημαντικής τοξικολογικής συνεισφοράς του στα πεδία των φαρμάκων και των χημικών ουσιών από το EUROTOX (association of European Toxicologists and European Societes of Toxicology).