Ασημοπούλου Ανδρεάνα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία με έμφαση στα Φυσικά Προϊόντα

Τηλέφωνο: 2310.994242 Fax: 2310.994242
Email: adreana@auth.gr