Σπύρος Β. Παράς
Καθηγητής, Πολυφασικές Ροές με έμφαση στο Σχεδιασμό Συσκευών Διεργασιών

– Dr. Chem. Eng. (AUTh, GR, 1991)
– MSc. Chem. Eng. (Univ. Washington, USA , 1979)
– Dipl. Chem. Eng. (AUTh, GR, 1977)

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

Επικοινωνία
Γραφείο: 108, 1ος όροφος Κτιρίου Δ
Τηλέφωνο:2310.996174  Fax: 2310.996209
Emailparas@auth.gr
WWW: http://philon.cheng.auth.gr/
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:00 – 14:30

 1. Μελέτη των πολυφασικών ροών με έμφαση στο σχεδιασμό συσκευών και εγκαταστάσεων της χημικής βιομηχανίας.
  Εφαρμογές βιοϊατρικής μηχανικής.
 2. Μελέτη της ρεολογικής συμπεριφοράς των νανο-ρευστών και της επίδρασής τους στη μεταφορά θερμότητας σε συμπαγείς εναλλάκτες θερμότητας.
 3. Μελέτη και σχεδιασμός μικρο-συσκευών (μ-equipment).
 4. Σχεδιασμός με κώδικα CFD καινοτόμων συμπαγών εναλλακτών θερμότητας για βελτιωμένη απόδοση και περιβαλλοντική προστασία.
 1. Passos, A.D., Tziafas, D., Mouza, A.A., Paras, S.V. 2018 Computational modelling for efficient transdentinal drug delivery, Fluids 3, 4.
 2. Passos, A.D., Chatzieleftheriou, V.A., Mouza A.A., Paras, S.V. 2016 Casson fluid flow in a microchannel containing a flow disturbing rib. Chem. Eng. Sci. 148, 229-237.
 3. Stogiannis, I.A., Mouza, A.A., Paras, S.V. 2015 Efficacy of SiO2 nanofluids in a miniature plate heat exchanger with undulated surface. Int. J. Thermal Sciences 92, 230-238.
 4. Anastasiou, A.D., Spyrogianni, A.S, Koskinas, K.C., Giannoglou, G.D. and Paras, S.V. 2012 Experimental investigation of the flow of a blood analogue fluid in a replica of a bifurcated small artery. Medical Engineering & Physics 34, 211-218.
 5. Kanaris, A.G., Anastasiou, A.D. and Paras, S.V. 2012 Modelling the effect of blood viscosity on hemodynamic factors in a small bifurcated artery. Chem. Eng. Sci. 71, 202–211.
 1. Eργαστήριο Xημικής Mηχανικής II (8o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Τεχνικο-οικονομική Μελέτη Ι (9o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 3. Tεχνικο-οικονομική Mελέτη II (10o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 4. Αρχές και Μεθοδολογία Διεξαγωγής Μετρήσεων (Χ ≥5o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 5. Πολυφασική Ροή σε Συσκευές Διεργασιών και στη Βιοϊατρική Μηχανική (Ε ≥6o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 6. Πρακτική Ασκηση – Χημική Μηχανική (ΧΕ ≥8o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 7. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (E ≥6o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)