Μάρκος Ι. Ασσαέλ,  FIChemE
Καθηγητής, Θερμοφυσικές Ιδιότητες

– Ph.D. Chem. Eng. (Imperial College, UK, 1980)
– M.Sc.(Distinction) Chem. Eng. (Imperial College, UK, 1978)
– D.I.C. Chem. Eng. (Imperial College, UK, 1978)
– B.Sc.(Hons) Chem. Eng. (Imperial College, UK, 1977)
– A.C.G.I.(Hons) Chem. Eng. (Imperial College, UK, 1977)

Βιογραφικό σημείωμα

Επικοινωνία
Γραφείο:  304, 3ος όροφος κτιρίου Ε13
Τηλέφωνο: : 2310.996163 Fax: 2310.996170
Email:assael@auth.gr
WWW:http://transp.cheng.auth.gr
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 8:30 – 16:00

 1. Μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας ρευστών και στερεών. Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων σε ευρείες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης.
 2. Μέτρηση ιξώδους ρευστών. Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων σε ευρείες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης.
 3. Προσομοίωση περιβαλλοντικών διεργασιών. Διασπορά τοξικών ρύπων σε πόλη. Προσομοίωση ρύπανσης Θεσσαλονίκης.
 4. Ανάλυση επικινδυνότητας. Επιπτώσεις στον άνθρωπο και υλικά από φωτιές, εκρήξεις και διασπορά τοξικών ρύπων. Τράπεζα δεδομένων μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων (MInA).
 5. Χρήση εργαλείων πολυμέσων στην εκπαίδευση φοιτητών, αλλά και μαθητών και μηχανικών
 1. Wakeham W.A., Assael M.J., Avelino, H., Bair S., Baled H.O., Bamgbade B., Bazile J.P., Caetano F., Communas M., Daridon J.-L., Diogo J., Enick R., Fareleira J., Fernandez J., Oliveira M.C., Santos T. Tsolakidou Ch., “In Pursuit of a High Temperature, High Pressure, High Viscosity Standard: The Case of TOTM!”, J. Chem. Eng. Data62:2884-2895(2017)
 2. Tertsinidou G.J., Tsolakidou Ch., Pantzali M., Assael M.J., Colla L., Fedele L., Bobbo S., and Wakeham W.A., “New measure¬ments of the apparent thermal conductivity of nanofluids and investigation of their heat transfer capabilities”, J. Chem. Eng. Data62:491–507 (2017)
  Antoniadis K.D., Tertsinidou G.J., Assael M.J., Wakeham W.A., “Necessary conditions for accurate, transient hot-wire measurements of the apparent thermal conductivity of nanofluids are seldom satisfied”, Int. J. Thermophys.37:78-100 (2016).
 3. Huber M.L., Sykioti E.A., Assael M.J., and Perkins R.A “Reference Correlation of the Thermal Conductivity of Carbon Dioxide from the Triple Point to 1100 K and up to 200 MPa”, J. Phys. Chem. Ref. Data 45:013102:1-18 (2016).
 4. Assael M.J., Antoniadis K.D., Metaxa I.N., Mylona S.K., Assael J.-A.M, Wu J., and Hu M., “A Novel Portable Absolute Transient Hot-Wire Instrument for the Measurement of the Thermal Conductivity of Solids”. Int. J. Thermophys. 36:3083–3105 (2015)
 1. Φυσικές Διεργασίες I (5o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Υπολογισμός Επιπτώσεων από Φωτιές, Εκρήξεις & Διασπορά Τοξικών Ρύπων (Ε ≥6o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 3. Υπολογισμός Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων (Ε ≥6o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 4. Πρακτική Ασκηση – Χημική Μηχανική (ΧΕ ≥8o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 5. Μηχανολογικό Σχέδιο (CAD-3D) – Βελτιστοποίηση Κατασκευών (Ε ≥6o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 1. Γκατζόφλια Άννα (Έτος έναρξης: 2012)
 2. Χατζημιχαηλίδης Αρσένιος (Έτος έναρξης: 2013)
 3. Τερτσινίδου Γεωργία (Έτος έναρξης: 2014)