Μιχάλης Χ. Γεωργιάδης 
Καθηγητής, Βελτιστοποίηση Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Συστημάτων Διεργασιών

– Ph.D. Chem. Eng. (Imperial College, UK, 1998)
– M.Sc.(Distinction) Advanced Chem. Eng. (Imperial College, UK, 1995)
– D.I.C. (Imperial College, UK, 1998)
– Dipl.(1st Class Honours) Chem. Eng. (AUTh, GR, 1992)

 Βιογραφικό σημείωμα 

Επικοινωνία
Γραφείο:302, 3ος όροφος Κτιρίου Ε1
Τηλέφωνο:2310.994184 Fax: 2310.996209
Email: mgeorg@auth.gr
WWW: http://pse.cheng.auth.gr/
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:30 – 16:00 ή κατόπιν συννενόησης

 1. Χρονοπρογραμματισμός και σχεδιασμός παραγωγής σε βιομηχανίες διεργασιών.
 2. Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση δικτύων εφοδιαστικών αλυσίδων.
 3. Σχεδιασμός, βελτιστοποίηση και λειτουργία προηγμένων ενεργειακών συστημάτων.
 4. Προηγμένη δυναμική μοντελοποίηση, προσομοίωση, έλεγχος και βελτιστοποίηση διεργασιών.
 5. Μοντελοποίηση, βελτιστοποίηση και έλεγχος βιοσυστημάτων.
 6. Προηγμένος μη-γραμμικός έλεγχος συστημάτων διεργασιών
 1. N. E Koltsaklis, I. Gioulekas, M.C. Georgiadis (2018). Optimal Scheduling of Interconnected Power Systems. Computers and Chemical Engineering. 111, 164-182.
 2. A. P. Elekidis, N.E. Koltsaklis, M.C. Georgiadis (2018). An Optimization Approach for the Assessment of the Impact of Transmission Capacity on Electricity Trade and Power Systems Planning. Industrial & Engineering Chemistry Research, DOI: 10.1021/acs.iecr.7b05159.
 3. A. Chatzikontidou, P. Longinidis, P. Tsiakis, Michael C. Georgiadis (2017). Flexible supply chain network design under uncertainty. Chemical Engineering Research and Design, 28, 290-305
 4. G. Nikolaidis, E.S. Kikkinides, M.C. Georgiadis (2017). An Integrated Two-Stage P/VSA Process for Postcombustion CO2 Capture Using Combinations of Adsorbents Zeolite 13X and Mg- MOF-74. Industrial & Engineering Chemistry Research, 56 (4), 974-988.
 5. M. Kostoglou, M. Fuentes-Garí, D. García-Münzer, M. C. Georgiadis, N. Panoskaltsis, E. N. Pistikopoulos, A. Mantalaris (2016). A comprehensive mathematical analysis of a novel multistage population balance model for cell proliferation. Computers and Chemical Engineering, 91, 157-166.
 1. Τεχνικές Οργάνωσης Παραγωγής (4o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Γλώσσες Προγραμματισμού
 3. Πρακτική Ασκηση – Χημική Μηχανική (ΧΕ ≥8o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 4. Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Σύνθεσης και βελτιστοποίησης Διεργασιών (Χ ≥5o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 1. Καρακώστας Παναγιώτης (Έτος έναρξης: 2015)
 2. Gyorgy Romuald (Έτος έναρξης: 2016)
 3. Τσιμόπουλος Ευάγγελος (Έτος έναρξης: 2017)
 4. Γεωργιάδης Γεώργιος (Έτος έναρξης: 2017)
 5. Απόστολος Ελεκίδης (2018)
 6. Νικόλαος Κουκοβίνος (2018)
 7. Αποστολία Ζαμπράκα (2018).