Γεώργιος Καραπέτσας
Επίκουρος Καθηγητής, Φαινόμενα Μεταφοράς με έμφαση στη Μηχανική Σύνθετων Ρευστών και Διεπιφανειακών Ροών

– Ph.D. in Chemical Engineering, Univ. Patras, Greece
– MSc. in Chemical Engineering, Univ. Patras, Greece
– Diploma in Chemical Engineering, AUTh, Greece

Βιογραφικό σημείωμα

 

Επικοινωνία
Γραφείο:  123, 1ος όροφος, Κτίριο Δ
Τηλέφωνο: 2310-996268 Fax: 2310-996190
Email:gkarapetsas@auth.gr
WWW:http://users.auth.gr/gkarapetsas
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:30 – 15:00 ή κατόπιν συννενόησης

  1. Φαινόμενα Μεταφοράς και Μηχανική Ρευστών
  2. Διεπιφανειακά φαινόμενα και πολυφασικές ροές
  3. Εξατμιση/συμπύκνωση, επιφανειοδραστικά και ροές υπό την επίδραση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
  4. Ρευστά με πολύπλοκη ρεολογία και βιολογικές ροές
  5. Δυναμική συστημάτων και ανάλυση ευστάθειας

1. D. Pettas, G. Karapetsas, Y. Dimakopoulos, J. Tsamopoulos, “On the degree of wetting of a slit by a liquid film flowing along an inclined plane” J. Fluid Mech. 820 (2017) 5-41

2. G. Karapetsas, K. C. Sahu, O. K. Matar, “Evaporation of sessile droplets laden with particles and insoluble surfactants”, Langmuir 32 (2016) 6871-6881

3. G. Karapetsas, N. T. Chamakos, A. G. Papathanasiou, “Efficient modelling of droplet dynamics on complex surfaces” J. Phys.: Condens. Matter 28 (2016) 085101

4. G. Karapetsas and V. Bontozoglou, “Non-linear dynamics of a viscoelastic film subjected to a spatially periodic electric field” J. Non-Newtonian Fluid Mech. 217 (2015) 1-13

5. G. Karapetsas, R. V. Craster and O. K. Matar, “On the surfactant-enhanced spreading and superspreading of liquid drops on solid surfaces”, J. Fluid Mech. 670 (2011) 5-37

1. Φαινόμενα Μεταφοράς (Μεταπτυχιακό 1’ Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
2. Φυσικές Διεργασίες I – (5’ Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
3. Φυσικές Διεργασίες II – (6’ Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
4. Αριθμητικές Μέθοδοι για Μηχανικούς (4’ Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)

5. Εργαστηριο Χημικής Μηχανικής Ι (7’ Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)

6. Πρακτική Άσκηση – Ενέργεια / Περιβάλλον (Χ/Ε ≥8o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 

1. Ιωαννίδης Γρηγόριος – Αθανάσιος (Έτος έναρξης: 2018)

2. Άννα Μαλαχτάρη (Έτος έναρξης: 2021)