Αλέξανδρος Δ. Κυπαρισσίδης 
Επίκουρος Καθηγητής,  Βιοχημική Μηχανική

– Ph.D. Chem. Eng. (Imperial College, UK, 2012)
– Dipl. Chem. Eng. (AUTh, GR, 2006)

Βιογραφικό σημείωμα

 

Επικοινωνία
Γραφείο: 306, 3ος όροφος Κτιρίου Δ
Τηλέφωνο:2310.995917
Emailalexkip@auth.gr
WWW
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:30 – 16:00 ή κατόπιν συνεννόησης

Ανάπτυξη πειραματικών και θεωρητικών ερευνητικών μεθόδων για την μελέτη συστημάτων βιοχημικών διεργασιών σε μίκρο- και μακροσκοπική κλίμακα με έμφαση στις καλλιέργειες θηλαστικών κυττάρων για την παραγωγή αντισωμάτων και στις καλλιέργειες μικροφυκών (algae) για την παραγωγή βιοκαυσίμων, χημικών προϊόντων υψηλής αξίας και την βιοαποκατάσταση τοξικών ουσιών.

 1. Μελέτη των επιδράσεων των συνθηκών καλλιέργειας σε βιομηχανική κλίμακα στη λειτουργία του μεταβολισμού
 2. Βιολογία Συστημάτων (Systems Biology) και μελέτη μεταβολικών δικτύων
 3. Πειραματικός σχεδιασμός (Design of Experiments)
 4. Ανάπτυξη και χρήση μαθηματικών μοντέλων και μεθόδων μαθηματικής ανάλυσης (Sensitivity Analysis, Parameter Estimation) για το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση βιοχημικών διεργασιών
 1. Kiparissides A., Kucherenko S., Mantalaris A., Pistikopoulos E.N. (2009). Global Sensitivity Analysis Challenges in Biological Systems Modeling. Ind. Eng. Chem. Res., v.48(15), pp: 7168–7180.
 2. Koutinas M., Kiparissides A., Silva-Rocha R., Lam M.C., Martins dos Santos V., de Lorenzo V., Pistikopoulos E.N. and Mantalaris A. (2011). Linking Genes to Microbial Growth Kinetics – An Integrated Biochemical Systems Engineering Approach. Metabolic Engineering, v.13(4), pp: 401-13.
 3. Kiparissides A., Pistikopoulos E.N., Mantalaris A. (2015). On the Model Based Optimisation of Monoclonal Antibody Production in GS-NS0 Cell Cultures. Biotechnology & Bioengineering, v.112(3), pp: 536-548
 4. Kiparissides A., Hatzimanikatis V. (2017). Thermodynamics-based Metabolite Sensitivity Analysis in Metabolic Networks. Metabolic Engineering, v.39, pp: 117-127
 5. Lularevic M., Racher A.J., Jaques C., Kiparissides A. (2019). Improving the accuracy of flux balance analysis through the implementation of carbon availability constraints for intracellular reactions. Biotechnology & Bioengineering, v.116(9), pp: 2339-2352
 1. Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων Ι (ΧΑ6, 6o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων ΙΙ (ΧΑ7, 7o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα