Ευμορφίλη Π. Σιδηροπούλου
Λέκτορας, Μαθηματική Προσομοίωση Χημικών Διεργασιών

– Dr. Chem. Eng. (AUTh, GR, 1997)
– Dipl. Chem. Eng. (AUTh, GR, 1981)

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

Επικοινωνία
Γραφείο:  406, 4ος όροφος Κτιρίου E13
Τηλέφωνο:2310.996264  Fax: 2310.996198
Emailesidirop@cheng.auth.gr
WWW:
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:30 – 14:00

  1. Kiparissides C., Sidiropoulou E., Voutetakis S., Frousakis C., ‘Control of Molecular-weight in a Batch Polymerization Reactor Using Long-Range Predictive Control Methods’, Chem. Eng. Commun., 92, pp. 1-22 (1990)
  2. Kiparissides C., Daskalakis G., Achilias D.S., Sidiropoulou E., ‘Dynamic simulation of industrial poly(vinyl chloride) batch suspension polymerization reactors’, Ind. Eng. Chem. Res., 36(4), pp. 1253-1267 (1997)
  3. Sidiropoulou E., Kiparissides C., ‘Mathematical-Modeling of PVC Suspension Polymerization – a Unifying Approach and Some New Results’, J. Macromol. Sci. Chem., A27(3), pp. 257-288 (1990)
  4. C. Kiparissides, E. Sidiropoulou, S. Voutetakis and N.B. Sahinidis, ‘A Comparative Study of LQC, DMC and Extended STR Control Strategies’, 10th IFAC World Congress on Automatic Control, Munich, Germany (1987)
  5. Κ. Κυπαρισσίδης, Ε.Γ. Χατζή, Δ.Σ. Αχιλιάς, Ε. Σιδηροπούλου και Ο. Παπαδόπουλος, ‘Έλεγχος της Αντίδρασης Πολυμερισμού Αιωρήματος PVC για την Παραγωγή Σωματιδίων με Επιθυμητές Ιδιότητες’, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυμερών, Θεσ/νίκη (1993)
  1. Eφαρμογές H/Y στη Χημική Mηχανική (4o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
  2. Σχεδιασμός Xημικών Aντιδραστήρων I (6o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
  3. Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων ΙΙ (7o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
  4. Eργαστήριο Xημικής Mηχανικής II (8o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)