Ιωάννης Τσιβιντζέλης
Επίκουρος Καθηγητής, Φυσικοχημεία με έμφαση στα υπερκρίσιμα ρευστά

– Dr. Chem. Eng. (AUTh, GR, 2006)
– Dipl. Chem. Eng. (AUTh, GR, 2000)

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

Επικοινωνία
Γραφείο:    3ος όροφος Κτιρίου Γ
ίου ΔΤηλέφωνο:2310.996246  Fax: 2310.996222
Email:  gtsivint@eng.auth.gr, tioannis@auth.gr
WWW: http://users.auth.gr/~tioannis/
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών:  Καθημερινά 10:00 – 16:00

 1. Διεργασίες με εναλλακτικούς διαλύτες: υπερκρίσιμα ρευστά (supercritical fluids) και ιοντικά υγρά (ionic liquids)
 2. Θερμοδυναμικές θεωρίες καταστατικής εξίσωσης – Στατιστική θερμοδυναμική
 3. Παραγωγή βιοϋλικών, νανοσύνθετα πολυμερή (nanocomposites), πορώδεις και νανοϊνώδεις (nanofibrous) πολυμερικές δομές
 4. Μοντελοποίηση μιγμάτων με μη ιδανική συμπεριφορά (συστήματα πολυμερών, φαρμακευτικών ουσιών, υπερκρίσιμων ρευστών, ιοντικών υγρών και ρευστών με δεσμούς υδρογόνου)
 5. Μέτρηση ισορροπίας φάσεων
 1. Tsivintzelis, I., Musko, N.E., Baiker, A., Grunwaldt, J.-D., Kontogeorgis, G.M., “Experimental determination and modeling of the phase behavior for the direct synthesis of dimethyl carbonate from methanol and carbon dioxide”, Journal of Supercritical Fluids, 84: pp. 155-163 (2013).
 2. Tsivintzelis, I., Kontogeorgis, G.M., “Capabilities and limitations of an association theory for chemicals in liquid or supercritical solvents”, (2012) Industrial and Engineering Chemistry Research, 51 (41), pp. 13496-13517.
 3. Maia, F.M., Tsivintzelis, I., Rodriguez, O., Macedo, E.A., Kontogeorgis, G.M., “Equation of state modelling of systems with ionic liquids: Literature review and application with the Cubic Plus Association (CPA) model”, (2012) Fluid Phase Equilibria, 332, pp. 128-143.
 4. Marras, S.I., Kladi, K.P., Tsivintzelis, I., Zuburtikudis, I., Panayiotou, C., “Biodegradable polymer nanocomposites: The role of nanoclays on the thermomechanical characteristics and the electrospun fibrous structure”, (2008) Acta Biomaterialia, 4 (3), pp. 756-765.
 5. Tsivintzelis, I., Missopolinou, D., Kalogiannis, K., Panayiotou, C., “Phase compositions and saturated densities for the binary systems of carbon dioxide with ethanol and dichloromethane”, (2004) Fluid Phase Equilibria, 224 (1), pp. 89-96.
 1. Φυσική Χημεία ΙΙ (Θ) (3o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Iσοζύγια Mάζας και Eνέργειας (2o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 3. Αναλυτική Χημεία (Ε) (2o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 4. Eπιστήμη και Tεχνολογία Πολυμερών (5o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 5. Φυσική Χημεία ΙΙ (Ε) (3o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 6. Φυσική Xημεία I (2o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 7. Νανοτεχνολογία και Χαλαρή Ύλη (Ε ≥6o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)