Αναστασία Α. Ζαμπανιώτου
Καθηγήτρια, Σχεδιασμός Θερμοχημικών Διεργασιών Ανανεώσιμων και Ανακυκλούμενων Πρώτων Υλών

-Doctorat (Ecole Centrale de Paris, FR, 1987)
-DEA Genie Chimique (Ecole Centrale de Paris, FR, 1984)
-Dipl. Chem. Eng. (AUTh, GR, 1979)

Βιογραφικό σημείωμα

Επικοινωνία
Γραφείο: 105, 1ος όροφος Κτιρίου Δ
Τηλέφωνο: 2310.996274 Fax: 2310.996209
Email: azampani@auth.gr
WWW:http://users.auth.gr/~azampani/
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:00 – 15:00

 1. Ανανεώσιμες Πηγές Eνέργειας με έμφαση στη Βιομάζα και Απορρίμματα
 2. Μελέτη της αεριοποίησης και Πυρόλυσης για την παραγωγή ενέργειας, βιοκαυσίμων, Η2 και υλικών.
 3. Σχεδιασμός αντιδραστήρων θερμοχημικής μετατροπής βιομάζας και απορριμμάτων και κλιμάκωση μεγέθους αντιδραστήρων.
 4. Τεχνοοικονομικές μελέτες , Μοντελοποίηση και Προσομοίωση θερμοχημικών διεργασιών.
 5. Ανακύκλωση απορριμμάτων.
 1. A. Zabaniotou, C. Athanasiou, F. Coutelieris, E. Vakouftsi, V. Skoulou, E. Antonakou, G. Marnellos. From biomass to electricity through integrated gasification/SOFC system-optimization and energy balance. International Journal of Hydrogen Energy 32:337-342 (2007)
 2. .Zabaniotou, Th. Damartzis. Modeling the intra-particle transport phenomena and chemical reactions of olive kernel fast pyrolysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 80:1887-194 (2007)
 3. A. Zabaniotou, G. Stavropoulos and V. Skoulou Activated carbon from olive kernels in a two-stage process: Industrial improvement. Bioresource Technology, 99(2): 320-326(2008)
 4. V. Skoulou and A. Zabaniotou. Investigation of agricultural and animal wastes in Greece and their allocation to potential application for energy production.Renewable and Sustainable Energy Reviews, 11(8): 1698-1719 (2007)
 5. A. Zabaniotou, P. Madau, P.D. Oudenne, C.G. Jung, M.-P. Delplancke and A. Fontana Active carbon production from used tire in two-stage procedure: industrial pyrolysis and bench scale activation with H2O-CO2 mixture. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 72(2):289-297(2004)
 1. Σχεδιασμός Xημικών Aντιδραστήρων I (6o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Πρακτική Άσκηση – Ενέργεια/Περιβάλλον (Χ/Ε ≥8o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 3. Διαχείριση στερεών αποβλήτων και στερεών καυσίμων (Ε ≥6o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 4. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Χ ≥5o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 1. Ρόβας Δημήτριος (Έτος έναρξης: 2014)
 2. Καματερού Παρασκευή (Έτος έναρξης: 2014)
 3. Φυτιλή Δέσποινα (Έτος έναρξης: 2016)
 4. Πέτση Παναγιώτα (Έτος έναρξης: 2017)