Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και στους πρωτοετείς ότι ως προθεσμία υποβολής δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ορίζεται η εξής:

από την Τετάρτη 6-2-18 έως και την Τρίτη 20-2-18.

Η δήλωση μαθημάτων πραγματοποιείται από την ιστοσελίδα https://sis.auth.gr με τη χρήση του Ιδρυματικού σας Λογαριασμού.

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες δηλώσεις, αλλαγές στις δηλώσεις μαθημάτων ούτε και κατόπιν γραπτής αιτήσεως εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας που να το αποδεικνύουν.

Τροποποίηση δήλωσης επιτρέπεται μόνο για μαθήματα επιλογής μέχρι 27/2/2018.

Κατά την ίδια περίοδο πραγματοποιούνται και οι επί πτυχίω δηλώσεις για φοιτητές εξαμήνων >10.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι Καθηγητές και Λέκτορες δε θα δέχονται στις εξετάσεις φοιτητές που δεν έχουν δηλώσει το μάθημα μέσα στις προθεσμίες και το όνομά τους δεν αναγράφεται στις καταστάσεις των εξετάσεων.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ https://sis.auth.gr ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1-2 ΜΕΡΕΣ.