Την Τρίτη 4/12/2018 και ώρα 12:00 στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή και δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Γεωργίου Στάμου με τίτλο :

“ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΟΥΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ Cr(VI) ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ”