Την Πέμπτη 27/9/2018 και ώρα 13:15 θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή και δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Αθανασίου Σκαλτσογιάννη με τίτλο:

«ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟΥ»

στην αίθουσα 309 (2ος όροφος δίπλα στη βιβλιοθήκη του τμήματος).