ήμερα 18-11-2021, ενημερωθήκαμε οτι στο 1ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος υπήρξε ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα σε φοιτήτρια που τις προηγούμενες ημέρες παρευρέθη στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (μαθήματα της εβδομάδας 8-13 και 15-22 Νοεμβρίου 2021) του εξαμήνου αυτού.  Η διάγνωση (rapid test) γνωστοποιήθηκε στη φοιτήτρια στις 18-11-2021.

 

Η συγκεκριμένη φοιτήτρια είναι εμβολιασμένη.

 

Η φοιτήτρια παρευρέθη στη Σχολή στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του 1ου έτους.

Όλες οι επαφές της έχουν ενημερωθεί και η διεξαγωγή των tests έδειξε ότι όλοι ήταν αρνητικοί.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και της παρουσίας της στο αμφιθέατρο δεν έβγαλε καθόλου τη μάσκα της.

 

Στις 18-11-2021, το διενεργηθέν test ήταν θετικό

 

Παρακαλείσθε, αν παρακολουθήσατε κάποιο/α από τα  μαθήματα του έτους αυτού, να ακολουθήσετε απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα στις ‘ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ KAI TA ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ’, από τις Πρυτανικές αρχές, ιδιαίτερα στο ‘4. Διαχείριση Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου περιστατικού με COVID-19 ή στενής επαφής’:

 

Σχετική ανακοίνωση

 

Υπεύθυνοι COVID Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Αθανάσιος Σαλίφογλου, Δημοσθένης Σαρηγιάννης

 

Ημερομηνία Ανάρτησης:

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2021