Έναρξη προβλήματος: 05-09-2020 08:00
Λήξη προβλήματος: 05-09-2020 15:30
Κατάσταση δελτίου: Ανοιχτό
Τύπος δελτίου: Προγραμματισμένη Εργασία
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Χαράλαμπος Λασκαρίδης
Χρόνος αποκατάστασης: 7 ώρες, 30 λεπτά
Αποκατάσταση από: ΚΗΔ – Τμήμα Δικτυακών Υποδομών
Τρέχουσα σοβαρότητα: Κύριο σύστημα παραγωγής εκτός λειτουργίας που επηρεάζει μεγάλη ομάδα χρηστών
(επεξήγηση στο τέλος του μηνύματος)
 
02-09-2020 17:21 – Αρχική περιγραφή δελτίουΤο Σάββατο 5/9, στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης των ηλεκτρολογικών υποδομών του ΑΠΘ, στο διάστημα 8:00 – 15:30, θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στα παρακάτω κτίρια:
– Πολυτεχνείο – Κτίριο Δ (κτ. 12)
– Πολυτεχνείο – Κτίριο Γ (κτ. 12b, 12c)
– Πολυτεχνείο – Επέκταση Ε10 – ΤΗΜΜΥ και Τμ. Πολιτικών Μηχ/κών (κτ. 12f, 12g)
– Πολυτεχνείο – Επέκταση Ε13 – Τμ. Χημικών Μηχ/κών (κτ. 12e)
– Παιδαγωγική Σχολή – “Πύργος” (κτ. 27)
– Παιδαγωγική Σχολή – “Mπλε” κτίριο (κτ. 27a)

Μετά την εξάντληση των μπαταριών του συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος του κόμβου διανομής της Πολυτεχνικής Σχολής, θα σημειωθεί διακοπή στη σύνδεση των παρακάτω κτιρίων με το δίκτυο δεδομένων:
– Πολυτεχνείο – Κτίριο Β – Τοπογράφων Μηχ/κών (κτ. 11)
– Πολυτεχνείο – Επέκταση Ε14 – Τμ. Μηχανολόγων Μηχ/κών (κτ. 12d)
– ΤΕΦΑΑ – Εγνατία & 3ης Σεπτεμβρίου (κτ. 28)

Εφόσον εξαντληθούν οι μπαταρίες του συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος του τηλεφωνικού κέντρου της Πολυτεχνικής Σχολής, θα διακοπεί η τηλεφωνία στα κτίρια:
– Πολυτεχνείο – Πτέρυγα Γ (κτ. 10c)
– Πολυτεχνείο – Κτίριο Β – Τοπογράφων Μηχ/κών (κτ. 11)
– Πολυτεχνείο – Κτίριο Δ (κτ. 12)
– Πολυτεχνείο – Κτίριο Γ (κτ. 12b, 12c)

Εφόσον εξαντληθούν οι μπαταρίες του συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος του τηλεφωνικού κέντρου της Παιδαγωγικής Σχολής, θα διακοπεί η τηλεφωνία στα κτίρια:
– Πολυτεχνείο – Επεκτάσεις Ε10, Ε13, Ε14 (κτ. 12d, 12e, 12f, 12g)
– Παιδαγωγική Σχολή – “Πύργος” (κτ. 27)

 
Επεξήγηση σοβαρότητας:
Πρόβλημα που επηρεάζει μεγάλη ομάδα χρηστών (πχ ένα σύνολο από κτίρια) που αφορά τη σύνδεσή τους με το υπόλοιπο δίκτυο του ΑΠΘ και το Internet ή πρόβλημα (διακοπή) σε βασική κεντρική υπηρεσία. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ και το πρόβλημα παρουσιαστεί εντός των ωρών που υπάρχει παρακολούθηση των προσφερομένων υπηρεσιών (08:00-16:00), διατίθεται όλο το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για την ταχύτερη αποκατάσταση του προβλήματος, ακόμα και εκτός ωραρίου.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη των εργασιών από την ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/authTickets/view/2020090202

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση