Διατμηματικό μάθημα ιταλικής γλώσσας (Β2) από το ΚΔΞΓ