Ανακοινώνεται ότι οι παραδόσεις του μαθήματος επιλογής «Διεργασίες Παραγωγής Συμβατικών και Εναλλακτικών Καυσίμων»

θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021.

Το μάθημα θα γίνεται  κάθε Δευτέρα 1-4μμ με χρήση της πλατφόρμας zoom στον σύνδεσμο

https://authgr.zoom.us/j/91813313043