Στο πλαίσιο του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network “MICROMETABOLITE”, διοργανώνεταιστη Θεσσαλονίκη Θερινό Σχολείο με τίτλο “Natural Products: Chemistry, Biological Activities and Technological Applications”, σε συνεργασία με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από τις 27 έωςτις 29 Απριλίου 2018. Λόγω του διεθνή χαρακτήρα του Θερινού Σχολείου όλες οι ομιλίες θα δοθούν στην αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Θερινού Σχολείου πατώντας εδώ.

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής,

Ανδρεάνα Ασημοπούλου, Αν. Καθηγήτρια

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης