Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω ανακοίνωση από το ITMO University της Ρωσίας, που αφορά τη δυνατότητα σπουδών στο εν λόγω Πανεπιστήμιο.  
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα: https://int.itmo.ru/en/opportunities_for_applicants
Παρακαλούμε για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων φοιτητών.

Η Προϊσταμένη
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων


Dear colleagues,
We are pleased to inform you about starting the campaign for admission to our ITMO University. We ask you to inform your students and applicants about the possibilities and conditions for studying at the ITMO University (Saint Petersburg, Russia). All the necessary information is available on the website:

https://int.itmo.ru/en/opportunities_for_applicants.

Please pay special attention to the International Educational Programme “Light Guide Photonics”, which is delivered by the Light Guide Photonics Chair at the ITMO University . Please find a brief description of the Programme  in attachment. A comprehensive curriculum may be presented upon your request.

Hoping on the fruitful continuation of our co-operation.

With best regards,

Prof. Igor. K. Meshkovskiy
Head of the Light Guide Photonics Chair