Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων ( https://international-relations.auth.gr/2022/04/06/%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd-%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%ce%b8-%cf%83/ ) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα σπουδών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 στο University of Illinois at Chicago των ΗΠΑ ενός/μίας προπτυχιακού/ής ή μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το εν λόγω Πανεπιστήμιο.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως τις 6 Μαΐου 2022 στις 12:00 μ.μ., στο email internat-rel@auth.gr .

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων φοιτητών σας και για την ανάρτηση της ανακοίνωσης μαζί με τη συνημμένη αίτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

 

Με εκτίμηση,

 

Σοφία Μανωλιάδου

—————————————-

 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

54124, Θεσσαλονίκη

τηλ: +30 2310 995307

e-mail: internat-rel@auth.gr

http://www.auth.gr

http://international-relations.auth.gr/en