Παρακαλούνται όσοι φοιτητές δεν έχουν ολοκληρώσει τη μετεγγραφή τους να στείλουν email στο κ. Στ. Τζελέπη (email: stzelepis@cheng.auth.gr) για επικοινωνία,  όπου θα αναφέρεται το όνομα τους ώστε να πληροφορηθούν τον τρόπο εξέτασης τους στην πρόοδο του μαθήματος Εισαγωγή στους Η/Υ