Εδώ και αρκετά χρόνια το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών έχει στενή συνεργασία με το Γαλλικό IFP School, το οποίο προσφέρει εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα “Automotive Powertrains”, σε στενή συνεργασία με την αυτοκινητοβιομηχανία (αλλά και suppliers κλπ). Μέχρι τώρα ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών κυρίως του Τμήματος Μηχανολόγων (>50) έχει εκπαιδευτεί στο IFP και στη συνέχεια βρει πολύ καλή δουλειά σε εταιρείες του Τομέα (βασικά στην Ευρώπη). Μερικοί δε εξ αυτών επέστρεψαν στην Ελλάδα και απασχολούνται σε σχετικές εταιρείες με προφανή τα θετικά αποτελέσματα.

Το IFP School ανοίγεται πλέον και σε άλλες ειδικότητες του μηχανικού (κυρίως Χημικούς και Ηλεκτρολόγους) καθώς η ηλεκτροκίνηση δημιουργεί νέες ευκαιρίες και προκλήσεις.

Φέτος, αναλυτική παρουσίαση των προγραμμάτων σπουδών του IFP School και στη συνέχεια συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους υποψήφιους, πάντα με την υποστήριξη και συμμετοχή παλιών αποφοίτων της Σχολής του, θα γίνει στις 28/2 και 1/3.

 

The Different programs in our department are :

– Powertrain engineering (English program)

– Energy and Internal combustion engine (French program)

– Energy and products (French program) If some students are interested in these programs, could you forward this  information about our school.

This training is a sandwich program with an industrial partnership. Of course, we could provide some help for the recruitment of students sponsored by companies.

Finally, Companies provide also a salary to students during the program and contribute to their education fees.

Students from your university are genarally well appreciated by automotive companies.

Thank you very much to forward this information to your students

We are always interested to present to your students this information and eventually to make some interviews with potential candidates for these programs and select them.

Students from Electrical Mechanical and Chemical departments are welcome

 

MASTER PROGRAMS PRESENTATION

POWERTRAIN ENGINEERING

PROCESSES AND POLYMERS