Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση και τους Τομείς του Τμήματος 2020 – 2021

Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμ. Χημικών Μηχανικών

Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τομέα ΑΣΡΧΔΕ  του Τμ. Χημικών Μηχανικών

Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τομέα ΤΦΔΕ  του Τμ. Χημικών Μηχανικών

Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τομέα Τεχνολογιών  του Τμ. Χημικών Μηχανικών

Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τομέα Χημείας  του Τμ. Χημικών Μηχανικών

Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμ. Χημικών Μηχανικών

Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τομέα ΑΣΡΧΔΕ  του Τμ. Χημικών Μηχανικών

Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τομέα ΤΦΔΕΘ  του Τμ. Χημικών Μηχανικών

Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τομέα Τεχνολογιών  του Τμ. Χημικών Μηχανικών

Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τομέα Χημείας  του Τμ. Χημικών Μηχανικών

May 21st, 2020|
Go to Top