Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμ. Χημικών Μηχανικών

 

Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τομέα ΑΣΡΧΔΕ  του Τμ. Χημικών Μηχανικών

 

Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τομέα ΤΦΔΕΘ  του Τμ. Χημικών Μηχανικών

 

Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τομέα Τεχνολογιών  του Τμ. Χημικών Μηχανικών

 

Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τομέα Χημείας  του Τμ. Χημικών Μηχανικών

 

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων ΕΤΕΠ

Στη Συνέλευση του Τμήματος

Στον Τομέα Χημείας

 

Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμ. Χημικών Μηχανικών

 

Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τομέα ΑΣΡΧΔΕ  του Τμ. Χημικών Μηχανικών

 

Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τομέα ΤΦΔΕΘ  του Τμ. Χημικών Μηχανικών

 

Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τομέα Τεχνολογιών  του Τμ. Χημικών Μηχανικών

 

Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τομέα Χημείας  του Τμ. Χημικών Μηχανικών

 

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων ΕΔΙΠ

Στη Συνέλευση του Τμήματος

Στον Τομέα ΑΧΡΧΔΕ

Στον Τομέα ΤΦΔΕΘ

Στον Τομέα Τεχνολογιών

Στον Τομέα Χημείας