Διευθυντών Τομέων

Νομοθεσία

Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β 3255/15.09.2017 περί τρόπου διεξαγωγής εκλογών

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Άρθρο 98: Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα

Άρθρο 72: Προκήρυξη εκλογών 2 μήνες

Τομέας Χημείας

Αποτελέσματα εκλογών

Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την εκλογή διευθυντή τομέα Χημείας του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής

Ανάκληση των προκηρύξεων των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-8-2020

Επαναπροκήρυξη εκλογών Διευθυντή Τομέα XHMEIAΣ 

Ενημέρωση για Εκλογή Διευθυντή Τομέα

Δήλωση υποψηφιότητας εκλογής Διευθυντή Τομέα 2020_2021.

Τομέας Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων (ΑΣΡΧΔΕ)

Αποτελέσματα εκλογών

Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την εκλογή διευθυντή τομέα ΑΣΡΧΔΕ του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής

Ανάκληση των προκηρύξεων των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-8-2020

Επαναπροκήρυξη εκλογών Διευθυντή Τομέα ΑΣΡΧΔΕ

Ενημέρωση για Εκλογή Διευθυντή Τομέα

Δήλωση υποψηφιότητας εκλογής Διευθυντή Τομέα 2020_2021.

Τομέας Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής (ΤΦΔΕΘ)

Αποτελέσματα εκλογών

Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την εκλογή διευθυντή τομέα ΤΦΔΕΘ του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής

Ανάκληση των προκηρύξεων των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-8-2020

Επαναπροκήρυξη εκλογών Διευθυντή Τομέα ΤΦΔΕΘ

Ενημέρωση για Εκλογή Διευθυντή Τομέα

Δήλωση υποψηφιότητας εκλογής Διευθυντή Τομέα 2020_2021.

Τομέας Τεχνολογιών

Αποτελέσματα εκλογών

Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την εκλογή διευθυντή τομέα Τεχνολογιών του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής

Ανάκληση των προκηρύξεων των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-8-2020

Επαναπροκήρυξη εκλογών Διευθυντή Τομέα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Ενημέρωση για Εκλογή Διευθυντή Τομέα

Δήλωση υποψηφιότητας εκλογής Διευθυντή Τομέα 2020_2021.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε τις προκηρύξεις των εκλογών για την ανάδειξη νέων Διευθυντών Των Τομέων του Τμήματος, που θα πραγματοποιηθούν στις 26-5-2018

Συνημμένα αρχεία

Τρόπος διεξαγωγής εκλογών

Προκήρυξη για εκλογή Διευθυντή Τομέα ΑΣΡΧΔΕ
Προκήρυξη για εκλογή Διευθυντή Τομέα ΤΦΔΕΘ
Προκήρυξη για εκλογή Διευθυντή Τομέα Τεχνολογιών
Προκήρυξη για εκλογή Διευθυντή Τομέα Χημείας
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα ΑΣΡΧΔΕ
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα ΤΦΔΕΘ
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Τεχνολογιών
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Χημείας
Eφορευτική επιτροπή για τις εκλογές του Τομέα ΑΣΡΧΔΕ
Εφορευτική επιτροπή για τις εκλογές του Τομέα ΤΦΔΕΘ
Εφορευτική επιτροπή για τις εκλογές του Τομέα Τεχνολογιών
Εφορευτική επιτροπή για τις εκλογές του Τομέα Χημείας