Εκλογές Τομέων

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε τις προκηρύξεις των εκλογών για την ανάδειξη νέων Διευθυντών Των Τομέων του Τμήματος, που θα πραγματοποιηθούν στις 26-5-2018

Συνημμένα αρχεία

Τρόπος διεξαγωγής εκλογών

Προκήρυξη για εκλογή Διευθυντή Τομέα ΑΣΡΧΔΕ
Προκήρυξη για εκλογή Διευθυντή Τομέα ΤΦΔΕΘ
Προκήρυξη για εκλογή Διευθυντή Τομέα Τεχνολογιών
Προκήρυξη για εκλογή Διευθυντή Τομέα Χημείας
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα ΑΣΡΧΔΕ
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα ΤΦΔΕΘ
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Τεχνολογιών
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Χημείας
Eφορευτική επιτροπή για τις εκλογές του Τομέα ΑΣΡΧΔΕ
Εφορευτική επιτροπή για τις εκλογές του Τομέα ΤΦΔΕΘ
Εφορευτική επιτροπή για τις εκλογές του Τομέα Τεχνολογιών
Εφορευτική επιτροπή για τις εκλογές του Τομέα Χημείας