Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα [ΕΑ018] Στοιχεία Δικαίου, ότι οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή, 16.00′-18.00΄, μέσω διαδικτύου, με τη χρήση του ακόλουθου συνδέσμου:

https://authgr.zoom.us/j/93085354107

Έναρξη μαθημάτων: Παρασκευή 6 Μαρτίου 2021

Θεσσαλονίκη, 1.3.2021

Ο Διδάσκων