Την Παρασκευή 02/04 στις 9.15-9.45 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή Χαράλαμπου Μαλαθούνη με θέμα «ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑ ΒΟΡΙΟΥΧΑ ΒΟΡΙΟΥΧΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. ΜEΛΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ»
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://authgr.zoom.us/j/91998310659?pwd=Wnl6RVdHMGtrUGpqc3YrVkR3em02dz09
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την παρουσίαση/εξέταση να συνδεθούν στην
πλατφόρμα zoom χρησιμοποιώντας τον παραπάνω σύνδεσμο.

Αντιγόνη Κόταλη
Καθηγήτρια
Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ