Για το μάθημα  “Κβαντική Φυσική” Τμήμα Χημικών Μηχ  η εξέταση θα γίνει Τετάρτη 26 Ιαν 2022, ώρα 15:30 στο γραφείο μου (δίπλα στη βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής ή σε άλλη κατάλληλη αίθουσα).