Ανακοίνωση

Η εξέταση της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή Δημήτριου Αργυρόπουλου με τίτλο

«Σχεδιασμός μονάδας παραγωγής βιοαερίου και αναβάθμισής του σε βιομεθάνιο»

θα διεξαχθεί δια ζώσης την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων, που βρίσκεται στο ισόγειο του Κτιρίου Δ, απέναντι από τη Γραμματεία των Χημικών Μηχανικών. 

Από το Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας

Αγγελική Λεμονίδου