Επίσκεψη φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ στην APIVITA στο πλαίσιο του μαθήματος Χημεία και Τεχνολογία Φυσικών Προϊόντων, Παρασκευή 18 Μαΐου 2018