Εκλογές Τομέων

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε τις προκηρύξεις των εκλογών για την ανάδειξη νέων Διευθυντών Των Τομέων του Τμήματος, που θα πραγματοποιηθούν στις 26-5-2018.

Τρόπος διεξαγωγής εκλογών

Συνημμένα αρχεία

Αποτέλεσμα εκλογής Διευθυντή Τομέα ΑΣΡΧΔΕ

Αποτέλεσμα εκλογής Διευθυντή Τομέα ΤΦΔΕΘ

Αποτέλεσμα εκλογής Διευθυντή Τομέα Τεχνολογιών

Αποτέλεσμα εκλογής Διευθυντή Τομέα Χημείας

Προκήρυξη για εκλογή Διευθυντή Τομέα ΑΣΡΧΔΕ

Προκήρυξη για εκλογή Διευθυντή Τομέα ΤΦΔΕΘ

Προκήρυξη για εκλογή Διευθυντή Τομέα Τεχνολογιών

Προκήρυξη για εκλογή Διευθυντή Τομέα Χημείας

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα ΑΣΡΧΔΕ

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα ΤΦΔΕΘ

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Τεχνολογιών

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Χημείας

Eφορευτική επιτροπή για τις εκλογές του Τομέα ΑΣΡΧΔΕ

Εφορευτική επιτροπή για τις εκλογές του Τομέα ΤΦΔΕΘ

Εφορευτική επιτροπή για τις εκλογές του Τομέα Τεχνολογιών

Εφορευτική επιτροπή για τις εκλογές του Τομέα Χημείας